Energi

Oljerigg

Energi är i allra högsta grad nödvändig för att våra liv ska kunna fungera som vanligt. Här kan du läsa mer om energi i form av olja, gas och elektricitet. Energin vi människor tillgodogör oss i form av mat kan du läsa mer om under spannmål och mjuka råvaror.

 

Råolja

När man talar om olja i råvarusammanhang är det råolja, crude oil, man syftar till. Råolja är själva råvaran som sedan förädlas till andra produkter som bensin, diesel, fotogen, eldningsolja med mera.

Olja är ett fossilt bränsle som har bildats över årmiljoner när plankton, alger och andra havslevande organismer har skyddats från förmultning av syrefattigt vatten, och sedan utsatts för högt tryck och värme. Det finns forskare som menar att kolväten, dvs olja, bildas naturligt i jordskorpan, och även om reaktionen går att skapa i laboratorium är det hittills ingen som har lyckats finna eller borra efter såkallad abiotisk olja.

Utvinning

I stor skala har olja utvunnits sedan mitten av artonhundratalet, och allt eftersom oljefält töms borrar idag oljebolagen på allt djupare och svårtillgängliga platser för att få upp "det svarta guldet". Även under antiken användes olja till eldning, även om det är svårt att tala om utvinning då denna olja låg mycket grunt. Olja blev lämpligt för massutvinning först under den industriella revolutionen då mängder av stora maskiner behövde drivmedel. När sedan bilen och bensinmotorn blev standarden för transport, tog oljan plats som vår främsta energikälla.

Olja är i allra högsta grad en ändlig resurs, man beräknar att vi idag konsumerar 100 gånger så mycket olja som nybildas varje år. Detta gör oljan mycket intressant ur ett investeringsperspektiv då höjd eller konstant efterfrågan kopplad till ett konstant eller minskande utbud driver upp priserna. Om vi inte lyckas ersätta oljan kan vi alltså på sikt räkna med kraftigt höjda priser.

När oljan tar slut är förstås öppet för spekulation, en del hävdar att vi redan har nått "peak oil" (den punkt där produktionen inte kan öka mer, utan förblir konstant eller sjunkande) eller kommer att nå peak oil inom 30 år. Andra hävdar att vi har flera hundra års utvinning kvar innan oljan börjar sina. Det kan vara värt att läsa på om dessa teorier, då de i hög grad avgör vilken inställning man bör ha till investering i olja.

Etik

Du själv avgör om du vill investera i olja. Olja har bevisat negativa effekter på miljön. Även den som bortser från att förbränning av olja avger stora mängder giftig gas och koldioxid, kan knappast förneka de katastrofala konsekvenser som oljeutsläpp har på närområdet.

 

Naturgas

Trots att naturgas låter som ett miljövänligt bränsle, är detta icke att förväxla med biogas. Biogas är gas som bildas när biologiskt avfall bryts ner i syrefattig miljö. Naturgas är i sak densamma, men är trots namnet fossil gas som antingen utvinns ur gasfickor i marken, i samband med oljeborrning, eller under oljans förädlingsprocess. Tidigare brändes naturgas på plats eftersom man inte hade metoder för att ta den tillvara, det är den klassiska lågan som förr kunde ses brinna på till exempel oljeplattformar.

Naturgas transporteras generellt i ledningar, även om man kan omvandla den till flytande form genom tryck eller kondensering. Detta är energikrävande processer som bara används för transport där det inte finns ledningar. Innan gasen kan användas som bränsle förädlas den genom att alla gasvariationer och tyngre kolväten tas bort tills bara metan återstår.

 

Elektricitet

Att investera i elektricitet är en relativt ny möjlighet. Tidigare har man som investerare varit begränsad till aktier i olika elbolag, men från början av 2010 finns det nu certifikat för den som är antingen bullish eller bearish till elpriset.

Vad elektricitet är behöver knappast någon längre utläggning. För 150 år sedan var den ett i stort sett outforskat fenomen, idag gör vi en stor sak av att vi slår av strömmen i en helt timme (Earth Hour). Vad som däremot är intressant med möjligheten att investera utifrån elpriset, är att det är relativt förutsägbart. Liksom alla andra råvaror sätts priset på en grund av utbud och efterfrågan. Det innebär att man med relativt lite bakgrundsfakta kan göra antagen kring huruvida elpriset är högt eller om det är lågt.

Faktorer som påverkar elpriset inkluderar:

Nederbörd - Då Sveriges elförsörjning till stor del kommer från vattenkraft har nederbörden en stor betydelse för mängden el som kan produceras, och därmed också priset på den. När det regnar länge och kraftigt fylls magasinen vilket gör att dammarnas turbiner kan gå för fullt. Under torrperioder måste vattnet ransoneras och möjligheterna att tillverka elektricitet minskar.

Temperatur - Under kalla perioder ökar den mängd el vi använder för uppvärmning. Ett bra exempel på det är den kalla vintern 2009/2010. Om efterfrågan ökar men utbudet ligger konstant så höjs priserna.

Produktionsstopp - Om ett eller flera av våra större kraftverk (kärn- eller vattenkraft) drabbas av oväntade produktionsstopp till följd av exempelvis något som går sönder, finns det en chans att priset stiger då vi måste importera el från utlandet.

Vidare läsning

 

Råvaror.n.nu är sidan för dig som vill lära dig mer om hur man investerar i råvaror. Läs om råvaruhandelns historia, vilka möjligheter som finns idag, vilka råvaror du kan investera i och hur.

 

Innehåll

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)