Spannmål

Spannmål

Lite historia

Spannmål har spelat en avgörande roll för mänsklighetens öde. Det var nämligen tack vare spannmål som vi människor kunde sluta leva som jägare och samlare, för att istället bli permanent bofasta och bilda byar. Dessa byar blev senare städer, som växte till avancerade civilisationer och enorma imperier.

Den neolitiska revolutionen, som är den vetenskapliga termen för detta, skedde för ca 12 000 år sedan i Mellanöstern, Asien och Sydamerika. Olika sädesslag var bland de första att odlas och kultiveras då de hade höga näringsvärden, var välsmakande och gav hög avkastning på den yta man odlade.

Idag sköts en allt större del av jordbruket av allt färre bönder: konstgödsel och förädling har maximerat avkastningen per odlad yta och maskiner gör det möjligt för en enda människa att göra vad som tidigare krävde ett helt arbetslag.

 

Utbud och efterfrågan - som vanligt

En intressant aspekt med investeringar i spannmål är att jordbruk faktiskt är relativt flexibelt. Om en bonde har sått en viss gröda kan han förvisso inte byta gröda under säsongen, men nästa säsong kan han tänka om och plantera något annat som ger bättre avkastning när han sedan ska sälja det. Det innebär att den som vill investera i spannmål bör sätta sig in i den aktuella situationen för utbud och efterfrågan.

Ett aktuellt exempel är vete. Världens största veteproducenter är USA och Ryssland. Under 2009 såg världen sjunkande vetepriser. Trots dåligt väder i USA fanns det tillräckligt med vete och mer därtill för att täcka världens behov av råvaran. Och eftersom råvaror alltid följer lagen om utbud och efterfrågan ledde en hög efterfrågan men ett ännu högre utbud till - sjunkande priser.

Många bönder valde inför 2010 att byta produkt och odla sojabönor istället. Kinas efterfrågan på sojabönor är enorm och trots en del pendlingar klarade sig sojabönor relativt bra under 2009. Då många bönder nu har valt att sadla om, är det en stor chans att priset på sojabönor i framtiden sjunker medan priset på vete återhämtar sig.

Allt som krävs för att räkna ut det är att man känner till lagen om utbud och efterfrågan, samt att man håller sig ajour med utvecklingen på den marknad man har valt att följa. Ett viktigt faktum att beakta är att spannmål föder människor, och medan jordens odlingsbara yta inte är oändlig, växer antalet människor varje år. Stigande priser på lång sikt är därför att vänta.

 

Vilka spannmål pratar vi om?

Utöver ovan nämnda vete finns det ett antal spannmål som man enkelt kan investera i utan att behöva köpa den faktiska råvaran. I Sverige talar vi ofta om de fyra sädesslagen vete, havre, korn och råg. Det är lätt att tro att detta gäller universalt, men det är bara vete (och i viss mån kanske havre) som är enkelt och lämpligt ur en investeringssynpunkt.

Andra sädesslag som är lämpliga för spekulation är främst majs och sojabönor, men även ris går att placera i.

Vidare läsning

 

Råvaror.n.nu är sidan för dig som vill lära dig mer om hur man investerar i råvaror. Läs om råvaruhandelns historia, vilka möjligheter som finns idag, vilka råvaror du kan investera i och hur.

 

Innehåll

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)