Metaller

Guldtacka

Metall är en intressant råvara då det går bra att investera i den både i form av värdepapper och i fysisk form. Det kan vara svårt för den private investeraren att förvara 70 fat råolja eller ett ton sojabönor på bakgården men metall, och speciellt ädelmetall, går utmärkt att ha i eget förvar samtidigt som man kan komma upp i betydande värden.

Många tror felaktigt att det bara går att investera i ädelmetall såsom guld eller silver. Denna missuppfattning beror sannolikt på att man tidigare bara kunde investera i metall i fysisk form. För att det inte skulle vara för krävande att förvara, valde man att investera i ädelmetall som är värdefullt även i små mängder.

 

Att tänka på

Sanningen är dock att det går att investera i många olika metaller. Några av dem fungerar traditionellt som "hedge" eller försäkring i en investeringsportfölj. Man har helt enkelt en bas av ädelmetall för att försäkra sig om att portföljen aldrig kan bli helt värdelös. Denna bas brukar utgöra mellan 10% och 25% av det totala värdet, och består generellt av guld och silver.

Utöver ädelmetall som används som hedge i portföljen kan en diversifierad investerare också investera i basmetall, eller industrimetall som det också kan kallas. Då dessa metaller används mycket i industrin följer deras värde ofta konjunkturen ganska bra. Under en högkonjunktur skriker ofta industrin efter till exempel koppar, vilket gör att priset stiger. När lågkonjunkturen sedan kommer sjunker efterfrågan och priset med den.

Det finns också många olika sätt att investera i metall. Vanligast är investeringar i värdepapper som är knutna till den underliggande metallen, men köp av fysisk metall blir vanligare och vanligare. Då är det främst köp av guld, silver och platina som dominerar, men även koppar har börjat leta sig in i portföljer som en form av "lägre valör" och krydda.

Att handla med värdepapper är dock fortfarande det vanligaste och enklaste sättet att investera i metaller. Många menar att både guld- och framförallt silvermarknaderna är kraftigt överansträngda: skulle alla som äger exv silvercertifikat (som ju är ett skuldbrev med silver som inlösen) skulle vilja lösa in sina papper skulle silvermarknaden krascha: det finns helt enkelt mer silver på pappret än det finns i verkligheten. Att blanda sin investering i värdepapper med investering i fysisk metall kan därför vara en klok försiktighetsåtgärd.

 

Att investera i fysisk metall

Att investera i fysisk metall handlar främst om att investera i ädelmetall. Man bör känna till att investeringsguld är momsbefriat i Sverige idag, vilket gör att det går att komma mycket nära de priser som finns på värdepappers- eller "spot"marknaden. För andra metaller skiljer spotpriset olika mycket från priset på en tacka, vad som är rimligt är ofta upp till marknaden.

Med spotpris menas vad man måste betala för att få en leverans idag ("on the spot"), till skillnad från terminspris som ju är priset för leverans i framtiden.

Guld, silver och platina, men även koppar, går som sagt att handla i investeringssyfte. Vanligt är tackor och mynt från 1 gr och uppåt, med 1 oz eller troy ounce som det egentligen heter, som viktig basvikt. 1 oz motsvarar 31,1 gr.

 

Dina möjligheter

För 15-20 år sedan var investering i metall och i råvaror överhuvudtaget i princip en stängd värld för privatpersoner utan mycket pengar. Idag är läget annorlunda, mycket tack vare nätmäklare och småbanker som utmanar de stora bankerna med ett nytt utbud och möjligheter att investera i olika värdepapper och instrument. Möjligheterna är stora för den som läser på och vet vad den gör!

Vidare läsning

 

Råvaror.n.nu är sidan för dig som vill lära dig mer om hur man investerar i råvaror. Läs om råvaruhandelns historia, vilka möjligheter som finns idag, vilka råvaror du kan investera i och hur.

 

Innehåll

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)