Mjuka råvaror

Kaffebönor, en viktig mjuk råvara

Att investera i mjuka råvaror kan ses som ett mellanting mellan att investera i metall och att investera i spannmål, åtminstone när det gäller en av de grundläggande aspekterna kring investering i råvaror: tid.

 

Betydelsen av tid

Som du känner till så påverkar utbud och efterfrågan priset på en råvara, men sambandet går djupare än så. Priset påverkar ju också i sin tur både utbud och efterfrågan: är priset för lågt vill ingen producera, och utbudet minskar; är priset för högt vill ingen köpa och efterfrågan minskar. De tre faktorerna utbud, efterfrågan och pris strävar alltså efter ett jämviktsförhållande.

När det gäller spannmål kan dessa variationer uppstå från år till år eftersom många odlare relativt lätt kan byta gröda för att få maximal avkastning på sina investeringar. Inom metall- och gruvindustrin handlar det om mycket längre tidsrymder.

Ponera att guldpriset stiger snabbt och mycket (som under 2009). Med ett högre pris kan det helt plötsligt bli lönt att bryta guld i gruvor som annars hade varit olönsamma. Därför börjar många prospektera och undersöka om de kan öppna gamla gruvor igen. Men det tar lång tid, ofta mellan fem och tio år, innan en gruva kan göras färdig för drift. Därför kan gapen mellan utbud och efterfrågan bestå längre när det gäller metall, än när man ser till spannmål.

 

Den gyllene medelvägen?

De mjuka råvarorna, kaffe, kakao, socker, timmer m.fl. ligger någonstans mittemellan. Att starta en sockerplantage eller kaffeodling tar förvisso tid, och det är en produktion som är svårare att ändra än den för spannmål. Men det är också betydligt enklare och snabbare att starta en plantage än det är att öppna en fungerande gruva. Mjuka råvaror kan därför ses som ett medelmåttigt alternativ till de andra tillgångsslagen, eller som den gyllene medelvägen.

Hur du väljer att se på saken är upp till dig, med rätt kunskaper går det att investera mycket framgångsrikt i alla råvaruslag!

 

Betydelsefulla mjuka råvaror

Precis som för alla råvaruslag finns det bland de mjuka råvarorna produkter som lämpar sig bättre för investering än andra. Här är ett axplock:

Kaffe

Kaffe började först odlas på den arabiska halvön under 1500-talet. Av de cirka 100 arter som ingår i släktet är det främst två som odlas kommersiellt, arabica och robusta. Arabica ses allmänt som den bättre av de två och betingar generellt ett högre pris. Arten står också för ungefär 70% av världsproduktionen. Svenskarna dricker näst mest kaffe per capita i världen, endast slagna av finnarna.

Årligen produceras över sju miljoner ton kaffe i världen, och råvaran räknas som viktigaste exportprodukt i ett dussintal länder. Brasilien är världens största exportör av kaffe, följt av Vietnam, Indonesien och Colombia. Kaffe odlas generellt kring ekvatorn, och ofta på hög höjd.

Socker

Många förknippar sockerproduktion med plantager och sockerrörsodlingar i Karibien, men det var faktiskt i Indien man först började producera socker. Från början tuggade man helt enkelt på sockerrören för att få  ut det söta innehållet, men efter hand lärde man sig att utvinna sockret på andra sätt. Även metoden att torka sockerlag för att få fram kristallint socker utvecklades i Indien. Detta gjorde sockret attraktivt inom handel och sjöfart då det lämpade sig bättre för transport.

Både sockerrören och metoderna för utvinning spred sig under århundraden först till Kina och sedan till den arabiska halvön, där produktionen ytterligare effektiviserades. Till Europa kom sockret kring tiden för korstågen, när kristna riddare upptäckte råvaran. Stora plantager grundades i södra Europa, och i de norra delarna odlade man sockerbetor för motsvarande ändamål. Av ett hundratal sockerbruk som fanns i Sverige under efterkrigstiden finns idag bara ett kvar, Örtofta sockerbruk i Malmö.

Socker är en viktig energikälla, men också en hälsofara som vid överdrivet intag kan leda till övervikt, karies och diabetes. Brasilien är världens största producent av råvaran, men också den största konsumenten sett till intag per capita. Störst total konsumtion står Indien för. Man räknar i år med en högre efterfrågan än utbud av socker, trots höga priser de senaste åren.

Kakao

Kakaoträdet har sitt ursprung i Sydamerika, men odlas nu även i Afrika. Trädet bildar frukter som innehåller kakaobönor. Dessa fermenteras, torkas, rostas och pressas för att bilda kakaopulver och kakaosmör. Man tror att mayaindianerna både konsumerade kakao och använde den som valuta kring Kristi födelse, men bönan var okänd i Europa innan Columbus.

Idag domineras produktionen av Afrika med Elfenbenskusten i topp, följt av Ghana, Indonesien och Nigeria. Först på femte plats hittar vi Brasilien. Produktionen har tidvis kritiserats hårt då det framkommit att man använt sig av barnarbete vid plantagerna.

Detta är något man bör vara medveten om kan förekomma kring produktionen av alla råvaror, och ett etiskt ställningstagande är viktigt att göra, både som investerare och konsument!

Vidare läsning

 

Råvaror.n.nu är sidan för dig som vill lära dig mer om hur man investerar i råvaror. Läs om råvaruhandelns historia, vilka möjligheter som finns idag, vilka råvaror du kan investera i och hur.

 

Innehåll

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)